Menu

Menu

Waterbouw

Beschoeiing en damwanden

Als het gaat om waterbouwprojecten, is Aannemingsbedrijf J. Winder een uitstekende partij om mee samen te werken. Wij maken bruggen, duikers en waterkeringen voor onder andere gemeentes, hoogheemraadschap en provincie.

Een veelvoorkomend werk binnen de waterbouw is oeververdediging. Aannemingsbedrijf J. Winder biedt verschillende mogelijkheden voor damwanden en beschoeiingen. Zo is paal-schotbeschoeiing van hardhout de meest toegepaste en lichtste vorm van beschoeiing. Maar ook kunststof damwanden worden vaak ingezet. Deze zijn zeer geschikt voor middelzware belasting.

De inzet van materiaal en het formaat zijn afhankelijk van de situatie; graag adviseren wij u om hierin de juiste keuze te maken.