Menu

Menu

Maatschappelijk ondernemen

Ons bedrijf wil graag actief bijdragen aan een veilig, gezond en leefbaar milieu. Wij hanteren voor ons werk de Triple-P benadering, waarbij we aandacht geven aan het economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) belang. Oftewel: wij werken met oog voor mens, milieu en maatschappij. Dit is meer dan alleen energiebesparing en gescheiden afvalstromen. De omgang met personeel, klanten en leveranciers is ook een belangrijk punt in maatschappelijk ondernemen.

Zo proberen wij zo schoon mogelijk te werken met aandacht voor de omgeving. Ook werken wij vrijwel het gehele jaar samen met medewerkers die via Noorderkwartier worden ingehuurd. Samen met onze eigen mensen wordt al ons personeel zo efficiënt mogelijk ingezet, waarbij we ze altijd de normen en waarden meegeven die gelden voor de omgang met andere mensen en hun leefomgeving.

Op deze manier behaalt ons bedrijf ‘profit’ in meerdere opzichten!